Fundusze unijne

Modernizacja Gospodarstw obszar D

I.11 Premie dla młodych rolników

I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

KPO – dotacja na budowę silosów

I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja)

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

I.13.1 LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) – Dotacje z LGD