Biuro rachunkowe

Zeznanie PIT-37 i PIT-38

Rozliczenia ZUS

Rozliczenia z PFRON

Wnioski o zwrot VAT

Zakładanie firmy

Prowadzenie księgowości

 • Zakres obsługi bieżącej

  • Prowadzenie zapisów księgowych
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • Sporządzanie i wysyłanie jednolitych plików kontrolnych (JPK)
 • Zakres obsługi płacowej

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Pomoc przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosków o refundacje z Urzędu Pracy